اصلاح سنتی نقش اساسی در نوآوری رقم خیار

در دهه های گذشته، اصلاح سنتی نقش اساسی در نوآوری رقم خیار داشته است.

برخی از خیار خاردار یزد برتر با بلوغ زودرس، عملکرد بالا و مقاومت بالا از طریق هیبریداسیون و جهش زایی توسعه یافته اند.

با این حال، این پیشرفت به دلیل چرخه طولانی و مشکل در انتخاب صفات ژنتیکی یا ژنوتیپ های پایدار، کند است.

برای غلبه بر مانع اصلاح سنتی، فن‌آوری‌های اصلاح مولکولی از جمله اصلاح به کمک نشانگر مولکولی، اصلاح طرح در سطح ژنوم و مهندسی ژنتیک در خیار برای تسریع چرخه پرورش و انتخاب صفات مطلوب استفاده شده‌اند.

اصلاح مولکولی خیار گلخانه ای درختی پیشرفت و دستاوردهایی در تکمیل ژنومیک، معماری ژنتیکی و مکانیسم مولکولی زیربنایی صفات مهم و ایجاد ارقام با کیفیت بالا و چندمقاوم داشته است.

با افزایش تقاضای مصرف خیار، گونه های جدید بیشتری با خواص جامع عالی مورد نیاز است، و ما ممکن است از جنبه های زیر تلاش کنیم:

(1) گسترش جمع آوری و استفاده از منابع ژرم پلاسم خیار.

(2) ایجاد فن آوری های بسیار کارآمد ویرایش ژن و تبدیل ژنتیکی در خیار.

شناسایی جایگاه‌ها خیار خاردار بوته ای یا ژن‌های جدید مرتبط با صفات زراعی کلیدی خیار و ترکیب چندین نشانگر مولکولی با صفات عالی در یک واریته.

تحقق انباشت سریع ژنوتیپ ها و فنومیک های.

به نظر می رسد ظرفیت خیار گلخانه ای آنتی اکسیدانی خیار به پلی فنول هایی مربوط می شود که رادیکال های اکسیژن، هیدروکسیل و لیپید پراکسیل را برای جلوگیری از اکسیداسیون لیپید از بین می برند.

درک بهتر تنظیم مولکولی بیوسنتز پلی فنل ها برای افزایش تولید پلی فنل ها ضروری است.

 • منابع:
  1. Introductory Chapter: Studies on Cucumber
 • تبلیغات: 
  1. آیا میدانستید عسل مانند اکسیژن عمل میکند؟
  2. پولدارترین فرد جهان به بی خانمان ها کمک کرد
  3. به راحتی با فروش سیب میلیونر شوید
  4. دانشمندان به دنبال قانون گذاری برای سیاره جدید!!