افزایش تولید انواع سنگ شکن در ایران

با افزایش تولید انواع دستگاه سنگ شکن در ایران، شرکت بازرگانی فولاد سازان ایران نیز میزان تولید خود را افزایش داده است.
این شرکت که در بیشتر مناطق کشور فعالیت داشته است، محصولات خود را در ابعاد مختلف اقدام به تولید نموده و در اختیار معادن داران محترم قرار داده است.
اما امسال با توجه به اینکه این شرکت گام بر بازارهای خارجی نهاده است، سعی دارد تا تولیدات خود را در سطح عالی تری ارتقا داده و افزایش دهد.
منبع: مرکز سنگ ایران