تولید کننده انواع سنگ شکن غلتکی

اغلب شرکت های تولید کننده انواع سنگ شکن غلتکی مجبور هستند برخی از تجهیزات خود را از کمپانی های خارجی خریداری کنند.
شاید بسیاری از افراد تصور نمایند که سنگ شکن های غلتکی که توسط شرکت های داخلی تولید و روانه بازار می شود، با استفاده از مواد اولیه و تجیهزات ایرانی ساخته شده اند، در حالی که اینگونه نبوده و شرکت های تولید کننده انواع سنگ شکن غلتکی برخی از تجهیزات خاص و کاملا ضروری مورد نیاز خود را از شرکت های خارجی خریداری می کنند.
منبع: مرکز سنگ ایران