تولید کننده سنگ شکن غلتکی

اکثر شرکت های تولید کننده سنگ شکن غلتکی در داخل کشور به صورت سفارشی برای شرکت های خصوصی این دستگاه سنگ شکن را طراحی و تولید می کنند. گروه های تولید کننده سنگ شکن غلتکی تنها به صورت سفارشی برای شرکت های خصوصی اقدام به طراحی و تولید انواع سنگ شکن غلتکی می کنند.

روش کار آن ها نیز به این گونه می باشد که با شرکت های درخواست کننده قرارداد کتبی امضا کرده و از آن ها بیعانه دریافت می کنند و سپس اقدام به تولید و طراحی سنگ شکن غلتکی مورد نیاز آن ها می نمایند.