خرید تجهیزات سنگ شکن ایران

در کشور ایران نیز برخی از انواع تجهیزات سنگ شکن توسط شرکت های ماشین سازی در تبریز و اصفهان تولید می شود. در سال های گذشته حجم بالایی از تجهیزات سنگ شکن از کشور های خارجی وارد کشور می شده است.

در حال حاضر برخی از شرکت های ماشین سازی در شهر هایی همچون اصفهان و تبریز با استفاده از تجهیزات در اختیار توانایی تولید برخی از ضروری ترین تجهیزات سنگ شکن را داشته و محصولات آن ها نیز از نظر کیفیت و استحکام قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را دارد.